Företagsutveckling för såväl nya företag som etablerade

När du vill starta företag, utveckla ditt företag eller har en idé om en ny satsning så kan vi på Näringslivskontoret hjälpa dig. Vi vet vilken möjlighet du har att få ekonomiskt stöd och vilka olika typer av stöd som finns. Vi hjälper dig även få kontakt med ett företagsnätverk.


En dörr in - Forum Älvdalen
Starta 
Älvdalens kommun erbjuder personlig rådgivning som är konfidentiell, kostnadsfri och objektiv. Vi ger dig råd kring din affärsidé, budget, marknadsföring eller vad du vill ha hjälp med inför din företagsstart. Efter att ha träffat oss lovar vi att du är bättre förberedd för livet som företagare. Vårt enda krav är att du har en företagsidé som du tror på och att du är engagerad. Vår nystartsrådgivning görs av externa konsulter, Hannah Risander och Lars-Erik Wiik, med gedigen erfarenhet kring företagande. Du når dem här:
Lars-Erik Wiik - Epost: lars-erik.wiik[at]dalaaffarsutveckling.se, Telefon: 070-621 12 44
Hannah Risander - Epost: hannah[at]risander.se, Telefon: 073-649 30 50

En dörr in - Forum Älvdalen
Forum Älvdalen är en möjlighet för dig som företagare/medborgare/förening i Älvdalens kommun, och som har frågor inom flera områden och som kräver kommunala beslut, att träffa sakkunniga inom de områden det berör och vid samma bord och tillfälle!
Hur gör du?
Ta kontakt med kommunen som samlar ihop de tjänstemän eller externa organisationer (såsom Länsstyrelsen, Almi, Dalarna Science Park (fd.Teknikdalen) eller andra företagsfrämjande aktörer) som berörs av dina frågor och samlar dem till ett möte, där du har möjlighet att få svar på så många av dina frågor som möjligt.
Detta underlättar inte bara för dig, utan även för kommunen, då vi tillsammans får en samlad bild av ditt ärende vid sittande bord. Välkommen till Forum Älvdalen och en dörr in!
Kontaktperson:
Kontaktcenter – kommun[at]alvdalen.se eller 0251-313 00
Frida Torsein – frida.torsein[at]alvdalen.se eller 0251-312 32
Karin Ardefelt - karin.ardefelt[at]alvdalen.se eller 0251-31 228

Driva och utveckla
F7 är ett kompetensutvecklingsprojekt för små företag i Norra Dalarna. F7 erbjuder företagsrådgivning för etablerade företag, föreläsningar, nätverksträffar och spridning av möjligheter hos andra företagsfrämjande aktörer allt för att företagens konkurrenskraft ska öka.

För företag med tillväxtpotential och vilja kan F7 ta in externa coacher kring sakfrågor som hindrar ett företags utveckling. Det kan handla om e-handel, marknadsföring, lönsamhet, organisation och ledarskap, försäljning, upphandling, företagsutveckling mm.

Kontakta Karin Ljuden för mer info: karin.ljuden[at]alvdalen.se och 0251-31 226.


Läs mer:
http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/Foretagsstod1/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/nyforetagarradgivning-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/mojlighet-till-lagre-arbetsgivaravgift.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/har-du-funderingar-kring-export-vi-har.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/02/nyhetsbrev-februari-2017.html//Frida Torsein