Utlysning av 8 miljoner kronor för måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer!

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som skapar regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer, till exempel kulturreservat, museer, kulturhistoriska besöksmål, världsarv eller hembygdsgårdar.


 För ytterligare information klicka här:

Projekten ska bidra till ett eller flera av dessa områden:

•Utveckling av turism genom att skapa måltidsupplevelser med regionalt och lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
•Stärka intresset för och sprida kunskap om regionala och lokala mattraditioner samt kopplingen mellan livsmedelsframställning och landskap.
•Utveckla distributionskanaler och användning av regionalt eller lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
•Projekten ska skapa och utveckla samarbete mellan myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.
Mer information
Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala rätter på menyn i kulturhistoriska miljöer.


// Karin Ardefelt