Älvdalens kommun klättrar

Svenskt näringsliv har nyligen kommit ut med en undersökning om företagandet i landets alla kommuner. I den undersökningen visade det sig att Älvdalens kommun ligger på nionde plats gällande snabbaste ökning av företagsamheten i hela Sverige. Älvdalens kommun har även länets starkaste nyföretagsamhet - och hamnar därmed på länets första plats i just den kategorin.

Älvdalen ligger på första plats i länet när det gäller nyföretagande
Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. Utifrån inhämtad data kan man även följa nyföretagsamheten, det vill säga hur många nya personer som har blivit företagsamma under det senaste året. De data som har använts inhämtades under januari 2017 och avser företagsamheten för år 2016.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige.
• Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar.
• Statistiken hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag.
• En person räknas som företagsam om personen antingen:
- har en F-skattsedel, eller
- är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller
- är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag
• Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag
• Svenskt Näringsliv mäter även nyföretagsamheten (personer som har blivit företagsamma under det senaste året)
• Nytt för i år: undersökning av andel tillväxtföretagare och antal äldre/unga företagsledare
Företagen i Älvdalens kommun ligger på andra plats i länet när det gäller tillväxt.
Företagsamheten 2017 Dalarnas län i korthet
Ny rekordnotering för företagsamheten
• Andelen företagsamma människor uppgår till 11,5% i Dalarna. Företagsamheten har vuxit tre år i följd, men är fortfarande något lägre än Sveriges genomsnitt (12,3%).
• Länets högsta företagsamhet finner vi liksom ifjol i Malung. Ludvika har lägst företagsamhet
• Älvdalen har Sveriges nionde snabbast växande företagsamhet
• Nyföretagsamheten ökar för tredje året i följd i Dalarna, men fortfarande lägre än i de flesta län
• Älvdalen har nu länets starkaste nyföretagsamhet
• Knappt åtta procent av länets nyföretagsamma 2011 är idag VD med minst fem anställda
• Nästan dubbelt så många äldre jämfört med unga företagsledare i Dalarna

Spännande läsning va? På denna länk kan du läsa mer, samt ladda ner hela undersökningen.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/01/nyhetsbrev-jan.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2012/10/alvdalens-kommun-uppmarksammas-av.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/01/fyll-i-enkaten-om-foretagsklimatet.html


//Frida Torsein