Läs om det välbesökta frukostmötet på husfabriken i Särna

I förrgår hölls det ett stort frukostmöte på husfabriken i Särna. Vi hade närmare 60 besökare - och även om det var trångt om saligheten verkade de allra flesta trivas. Förutom 3-Vision och Företagarna fanns Idre Himmelfjäll och Hela Sverige Ska Leva på plats. I slutet av frukostmöte kunde vi även passa på att avslöja Årets Företagare och Årets Nyföretagare.

Stefan Nordin, ordförande Företagarna SIG
Först ut var Företagarna SIGs ordförande Stefan Nordin, som berättade om vad företagarna gör och varför man ska vara medlem som företagare. Just nu har de medlemskap till rabatterat pris, där ett medlemskap inom en viss kategori kan kosta som "ett nytt vinterdäck". Företagarnas största uppgift är att skapa opinion, och har du frågor, kan du lämna dem till FRs styrelse så tar de med sig frågorna i de samrådsmöten som företagarföreningarnas styrelser med jämna mellanrum har med kommunens ledning.
Torbjörn Wallin och Staffan Derning,
Idre Himmelsjäll

Torbjörn Wallin och Staffan Derning passade på att berätta om senaste nytt på Idre Himmelfjäll. Det är ett stort intresse för tomterna, och i dagsläget finns det en tomt kvar. Nya tomtområden är förstås på gång och de ser fram emot 2019 när hela anläggningen ska dra igång på allvar.

Maria Spring och Hasse Johansson berättade om den fritidshus och fritidsmässa som de ska arrangera på Idre Himmelfjäll den 1-3 juni 2018. De har arrangerat ungefär 400 mässor genom åren, och ser fram emot att arrangera en mässa i Idre. Tanken är att denna mässa ska bli en mötesplats för tomtägare i områdena Särna, Idre och Grövelsjön och leverantörer av hus. Vi ser fram emot att höra mer om detta.

Niklas Nouvel berättade kort om Företagsmässan i Älvdalen som pågår 12-13 maj. I år har de över 100 utställare, och mässan kommer gästas av Företagarnas VD Günther Mårder, Landshövdingen, Negin Azimi, Mari Halvardsson och många fler! Maria Rydqvist och Mia Strand (chefredaktör på Wheels Magazine) kommer att vara konferencierer.

Jarle Mosshäll och Niclas Schedvin
Näste man på tur var Niclas Schedvin, som driver både Byggmäster och 3-Vision. I fabriken i Särna tillverkar de prefab-hus, och för ungefär 11 månader sedan drog produktionen igång. Sedan dess har de producerat närmare 50 hus. Idag finns 16 anställda på fabriken, men det är fler på gång. Jarle Mosshäll, som är den som utvecklade den innovativa tekniken att bygga hus helt utan plast och bara använda trä, fanns också med på frukostmötet och berättade kort om den fabrik som tillverkar 3-visionhusen i Drevsjö i Norge, där det finns 6 anställda. Statens Provningsanstalt (SP) har inte haft något att invända mot den nya tekniken av byggande utan plast. Både Niclas och Jarle har fått stor hjälp genom Dalarna Science Park (fd. Teknikdalen) i arbetet med att utveckla 3-vision.

Samåkning i norra Dalarna berättade Carl Wiking om. Han driver ett projekt som syftar till att främja samåkning av olika slag. På kvällen den 26 april hölls ett möte på Kyrkbacksgården i Särna som handlade om just detta. Idag finns redan flera olika system för samåkning och det kan vara en stor möjlighet för vår bygd.

Lars-Erik Wiik, Dalarna Science Park
Leo Persson, som representerade Hela Sverige Ska Leva berättade om vad den organisationen verkar för. De har tagit fram att det finns stora skillnader i pris när det gäller fiber i städer kontra landsbygd, och det är en fråga som Hela Sverige Ska Leva arbetar med. Det är även fler mellanhänder när det gäller fiberutvecklingen på landsbygden gentemot städerna.

Staffan Derning
Dalarna Science Park, som representerades av Lars-Erik Wiik, berättade om deras erbjudande till
företag. De har dels inkubatorverksamhet för nya företag eller nya idéer, såsom 3-visions byggteknik, samt en accelerator-verksamhet där etablerade företag som vill utvecklas kan ansöka. Man betalar ett fast månadspris och får från ungefär ett år till upp till tre års tillgång till coacher och mycket mer.
Annica Nilsson

Allra sist passade vi på att avslöja Årets Nyföretagare, som är Annica Nilsson som driver Dalafötter och Staffan Derning som drivit Idre Himmelfjäll under närmare 30 år till Årets Företagare. Stort Grattis till er!

Vi vill passa på att tacka er alla som kom på frukostmötet!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/frukostmote-pa-idre11-april.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/idre-himmelfjall-soker-en-ekonom.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/driv-foretag-som-sommarjobb-roligaste.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/04/praktikplatser-eller-handledning-for.html


//Frida Torsein och Karin Ardefelt