Meddelande från vår stadsnätsansvarige

Intresset för fiberanslutning av fastigheter i Idre Kyrkby är stort, och nu är det dags att börja grävarbetet. Därför kommer här ett brev från Jan Eriksson, som är kommunens nye stadsnätsansvarige då Anders Barke gått i pension.

Ni som saknar avtal kan maila namn, fastighetsbeteckning och adress till fiberanslutning@alvdalen.se, så skickas avtal med vändande mail.

Priserna i avtalen är fastställda av kommunfullmäktige. Läs igenom avtalet, skriv ut och fyll i och skriv under, om ni är beredda att gå vidare, samt lämna det till kommunalkontoret i Idre eller skicka till ”Fiberanslutning, Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen”. När inkoppling av er fastighet är färdig får ni tillbaka avtalet tillsammans med faktura.
Jan Eriksson, stadsnätsansvarig
Entreprenör är upphandlad, Pero från Särna kommer att stå för grävningen, material finns på plats vid Nodavas upplag i Idre.

Inom någon vecka drar vi igång grävning på med utgångspunkt fibernoden i backen nedanför Bergsskolan. Målet är att möjliggöra fiberanslutning av alla fastigheter i Idre Kyrkby.

Grävningen kommer i huvudsak att ske längs kommunens vägar, men i en del fall kommer vi att följa tomtgränser eller gå genom mindre skogsområden. Vi arbetar nu med att se över sträckningen för att kontakta berörda markägare. En ungefärlig karta hur vi planerar att gräva finns på kommunens webbplats, www.alvdalen.se, direkt adress: http://www.alvdalen.se/sv/Bygga--bo/Bo-i-
Alvdalen/Bredband-i-Alvdalen/Stadsnat_i_alvdalen/
Kartan kommer förmodligen att ändras under hand.

När vi gräver längs vägen förbi er fastighet lämnar vi en slangstump i tomtgränsen för att möjliggöra anslutning av fastigheten, nu eller senare. På egen tomt får ni själva ordna grävningen, antingen ni gör det med egen spade eller avtalar med kommunens entreprenör, när han finns i närheten.

För att avlämningspunkten vid tomtgränsen ska bli så lämplig som möjlig, vill jag att ni föreslår den. Markera med en pinne eller liknande i tomtgränsen, var ni vill att vi ska lämna slangstumpen. Vänta dock med detta tills ni ser att vi är på väg in i ert område.

Lämpligaste avlämningspunkten inne i fastigheten brukar beskrivas som ”den plats där ni har TV-n idag”, eller om ni har någon typ av ”datacentral” som ni tycker passar bättre.

Bästa sättet att ta sig dit är att gräva en fåra, 2 – 3 dm djup, på gräsmattan, från kommunens avlämningspunkt (som ni bestämmer) vid tomtgränsen, och närmaste lämpliga väg fram till huset, där marken är lättgrävd och utan att förstöra t ex asfalt, eller liknande.

Slangen som ska få plats är ungefär lika grov som en blyertspenna, c:a 7 mm, så det behövs inget brett dike.

Den slang som ska ligga på er tomt ingår i avtalet, och tillhandahålls av kommunen. Kontakta grävarna, och tala om hur mycket ni behöver. Slangen ska nå ända in till avlämningspunkten. Hålet för att dra in fibern i fastigheten ingår också, och borras in av kommunens entreprenör.

När allt är på plats kommer kommunens karttekniker att mäta in slangens läge, så att vi minimerar risken för framtida avgrävning av fibern.

Notera också: I avtalet ingår leverans av ett fiberpar/fastighet. Har ni en uthyrningsstuga på tomten eller en extra lägenhet där de boende själva ska kunna styra över vilka tjänster de vill köpa, finns möjligheten att få med extra fiber till fastigheten. Detta kostar dock en extra slant, vilket framgår av avtalet för privatpersoner.

Grävningen i Idre är ett ganska omfattande projekt, och det kommer att ta ett antal Månader, innan allt är färdiggrävt. Jag kommer att försöka informera under hand vad som händer och i vilken takt, men nu vet ni de närmaste planerna.

Sammanfattning:
1. Läs, skriv ut och fyll i avtalet. Lämna/skicka till kommunen
2. Hitta lämplig anslutningspunkt i tomtgränsen, enligt beskrivning
3. Markera med pinne eller liknande, så att grävmaskinisten ser punkten
4. Planera bästa vägen till fastigheten, med minsta åverkan
Hör gärna av er med frågor, per telefon eller mail. Kolla också efter nyheter och annan information på www.alvdalen.se. Ni som saknar avtalet kan maila in fastighetsbeteckning, namn och adress till fiberanslutning@alvdalen.se, så skickar vi avtalet.

Detta hälsar Jan Eriksson, som är stadsnätsansvarig.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/pimpeltavling-i-idre-pa-langfredag_29.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/upphandlingar-under-april-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-sarnaffarn.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-pa-abris-i-sarna.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-sko-och-kladeshandeln-i.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/03/foretagsbesok-smitz-skogsentreprenad-ab.html//Frida Torsein