Företagarföreningar och kommun i samarbete

I veckan hölls ett så kallat samrådsmöte, där kommunen och företagarföreningarnas styrelser träffas för att samarbeta genom att upprätta och gå igenom en gemensam handlingsplan. Denna handlingsplan innehåller olika insatser som näringslivet efterfrågar hos kommunen och vice versa.
Karin Eriksson, Peter Nygren, Eva Pettersson, Stefan Nordin,
Nils-Åke Norman
Handlingsplanen, som även kan ses som en prioriteringslista, ska vara ett levande dokument, där nya saker tillkommer och sådant som är avklarat bockas av. Har du frågor som du vill ska komma med på handlingsplanen - ta kontakt med någon i styrelserna för de företagarföreningar som finns i kommunen.
Bengt Leandersson, Marie Graf, Bobo Backlund, Kjell Halvarsson,
Kjell Tenn
Denna handlingsplan/prioriteringslista är viktigt för både kommunen och företag då den tydligt visar vilka aktiviteter som näringslivet önskar av kommunen och vice versa. Denna handlingsplan togs fram på FR-konferensen som hölls i Sälen i november 2016, där tjänstemän, politiker och företagare deltog.
Peter Egardt, Christina Holback och Stefan Linde
Samrådsmötet i tisdags hade representanter från Företagarna SIG och Företagarna Älvdalen, LRF samt Älvdalens Köpmangata. Från kommunen deltog näringslivssamordnare, kommundirektör, förvaltningschef för Samhällsutvecklingsförvaltningen, enhetschef för Samhällsenheten (där näringsliv, miljö, plan och bygg, teknik, mark bland annat finns med) samt kommunalråd och oppositionspolitiker.
Gjermund Dalrot och Lars Dahlberg samt Frida Torseins
högra axel
Vi passar på att tacka alla deltagare för detta konstruktiva samrådsmöte och ser fram emot ännu ett samrådsmöte i november i samband med frukostmötet i Idre. När handlingsplanen är renskriven kommer den att komma ut på vår blogg.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/frukostmote-pa-hotell-alvdalen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/las-om-foretagsmassan-2017.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2017/05/nyhetsbrev-april-2017_3.html


//Frida Torsein