Kurbits affärsutveckling för besöksnäringsföretag

Du som driver företag inom besöksnäringen - passa på att anmäla dig till Kurbits Affärsutvecklingsprogram! Det kommer att vara flera kurbitsgrupper i hela Dalarna, så visa ditt intresse redan nu för att öka möjligheterna att få en omgång i vår kommun!Kostnaden är 5500 kr ex moms för hela processen och Länsstyrelsen går in med resterande ca 20 000 kr. Kurbits affärsutvecklingsprogram är en process och det kommer att krävas eget engagemang och tid mellan träffarna för bästa resultat.

Vad gör Kurbits unikt?
• Baserat på mångårig forskning och praktiskt arbete med pedagogik anpassad för småföretagare.
• Utvecklat i samarbete med universitetet, näringsliv och offentliga aktörer.
• Programmet kan med lätthet integreras i beställarens pågående satsningar.
• Specialanpassade verktyg ger företagen hjälp att gå från ord till handling.
• Gruppsammansättningen är utarbetad för att skapa en grund för nya samarbeten.
• Alla Kurbitsföretags resultat mäts och analyseras under en femårsperiod.
• Lång erfarenhet av att utveckla nya program även mot närliggande branscher.
Det finns även fyra fördjupningsprogram:
Design, Export, Finansiering och Mat
Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen
UNDER HÖSTEN -17 KÖR VI KURBITS I DALARNA - VILL DU VARA MED?

Kurbits Affärsutveckling
För företag som behöver kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Programmet utgår från det egna företaget med syfte att göra verksamheten ännu mer affärsmässig och lönsam. Viktiga delar av verksamhetsutvecklingen gås metodiskt igenom med hjälp av workshops och diskussioner varvat med eget arbete.

1. Affärsmål och nulägesanalys
2. Produkter och tjänster
3. Marknadskommunikation
4. Försäljning och distribution
5. Ekonomi
6. Entreprenörskap och studieresa
Två tillfällen med personlig coachning

För mer info, kontakta:
Annethe Andersson 
Mobil: 0703 130 733 
Petra Lindberg

Mobil: 0736 952 358 
petra@kurbits.org 
www.kurbits.org Läs mer:


//Frida Torsein