Aktuell upphandling arbetskläder

Arbetskläder varsel, bygg och anläggning - Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen.
Mora kommuns inköpscentral inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetskläder till kommunernas olika verksamheter.
Påminnelse Förenklad upphandling arbetskläder

Arbetskläder till personal inom gata, park, bygg, anläggning, vaktmästeri, mm.
Upphandlingen är indelad i följande anbudsområden:
* Mora kommun
*Orsa kommun
  * Älvdalens kommun
* Malung-Sälens kommun
Lämna in ditt anbud senast 2017-12-01
Länk: upphandling arbetskläder