Aktuell upphandling gällande: Arbetsförberedande insatser 2017-11-30

Arbetsförberedande insatser för personer som länge varit utanför arbetsmarknaden och som behöver stöd för att åter närma sig arbetsmarknaden.

Arbetsförberedande insatser


För att få delta i denna upphandling ska anbudsgivande leverantör vara ett socialt arbetsintegrerande företag och uppfylla nedan angivna punkter.

-1. Anbudsgivaren ska vara en skyddad verkstad eller ett företag vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer .
-2. Minst 30 % av arbetstagarna hos anbudsgivande leverantör ska vara personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer…
Ni som anbudsgivare ska efter begäran inom 5 arbetsdagar kunna visa att ni uppfyller ovan ställda krav genom leverantörens bolagsordning eller stadgar eller annan relevant dokumentation.