Upphandling bemanningstjänster lärare/pedagoger

Aktuella upphandlingar gällande: Bemanningstjänster lärare/pedagoger. 
Inhyrning av lärare/pedagogerRamavtal för inhyrning av lärare/pedagoger kortare och längre perioder.   
Utbildningstjänster. Förmedling av personal, även tillfälligt anställda.
Sista anbudsdag: 2017-12-04