Ny Vd för Idre Fjäll

Andreas Starenhed växlar om från tf. ekonomichef på Idre fjäll till att bli Vd för Idre Fjäll från 2018. 


Andreas Starenhed tar över efter Tomas Ringsby

39-årige Andreas Starenhed från Luleå har tidigare jobbat i Idre b.la som skidlärare och ansvarig på driftsidan fram till 2006. Sedan åkte han tillbaka till Luleå och utbildade sig till civilekonom. Efter universitetsstudierna har han jobbat inom ekonomi och redovisning i flera företag .
I vintras återvände Andreas Starenhed till Idre Fjäll då han blev inhyrd som t.f. ekonomichef i samband med att den ordinarie ekonomichefen blev sjukskriven.
Tomas Ringsby förklarade när han tillträdde som tillförordnad Vd i våras att det bara var en tillfällig lösning i väntan på rekrytering av en ny Vd.
Tomas Ringsby kommer dock att jobba några dagar i veckan som arbetande styrelseordförande. Andreas Starenhed räknar med att bli kvar minst ett år till.

Arkivbild: Andreas Starenhed i mitten flankeras av Tomas Ringsby till vänster och Mats Lennartsson till höger.// Lis Karlsson