Informationsträff: Mer pengar än någonsin att söka från Klimatklivet

Nu kan företag, kommuner, föreningar och organisationer söka pengar från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, d.v.s. sparade kg CO2 per investerad krona. Exempel på vad man söka för: Laddstationer för elbilar, HVO– eller biogas-tankställen etc.

Dag och tid för informationsträff

Plats: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38 i Falun, lokal Siljan.
Datum: 10 januari 2018. Klockan 13-15. Vi bjuder på fika.
Anmälan: Senast den 8 januari.

Fler exempel vad man kan söka stöd till: biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, kretsloppsparker, destruktion av lustgas/restgas, vissa informationsinsatser, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler m.m.

Vi kommer att informera allmänt om Klimatklivet, vilka hjälpmedel som finns och svara på era frågor. Efter ca 1,5 timme fikar vi och diskuterar era olika projekt. Om ni har en ansökan på gång och vill ha konkret hjälp med formuleringar och beräkningar försöker vi ta tid till det på slutet, beroende på hur många det blir.
Anmäl gärna detta innan. Annars bokar vi in ett separat tillfälle senare.
Ansökan och mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida:
Länk Klimatklivet

Ansökningsverktyget är bara öppet under ansökningsomgångarna. Ansökningsomgångar under 2018 är 15 januari -15 februari, 17 april -17 maj samt 27 augusti -27 september.

Efterlyser många idéer och projekt i Dalarna

Vi efterlyser många och gärna stora, nytänkande idéer och projekt i Dalarna! Men vare sig ni har stora eller små idéer, färdiga ansökningar eller drömmar

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR LÄNSSTRELSEN I DALARNAS LÄN

//Lis Karlsson