Nominera "Årets Nyföretagare senast 31 mars 2018"


Det finns en utmärkelse i vår kommun för företag som är nystartade, och som inte drivit sitt företag i mer än max två år. I juryn för "Årets Nyföretagare" finns näringslivsansvariga i kommunen samt ordförandena i Företagarna SIG och Företagarna Älvdalen. Lämna ditt bidrag i kategorin "Årets Nyföretagare"

Kriterierna för Årets Nyföretagare i Älvdalens kommun, se nedan.
Företagaren ska…

• ha varit igång max 2 år
• ha ett aktivt företag (inte vilande)
• företagaren ska äga eller vara delägare i företaget
• företagaren ska ha arbetet med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
• visat god förmåga att nätverka med andra entreprenörer
• inte ha betalningsanmärkningar
• verksamheten skall ha visat tillfredsställande ekonomiskt resultat
• företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
• företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar

Nomineringen lämnas till Lis Karlsson eller Karin Ardefelt på näringslivskontoret senast 31 mars 2018. lis.karlssson@alvdalen.se 0251-31219 eller Karin.ardefelt@alvdalen.se 0251–31228.

// Lis Karlsson