Välkommen till frukostmöte på Idre Fjäll där tyngdpunkten ligga på de utvecklingsplaner som Idre Fjäll har för Idre Flygplats.

Du är hjärtligt välkommen till frukostmötet uppe på Idre Fjäll tisdagen 20 mars. På detta möte kommer vi att fokusera på den framtidstro, och expansion som Idre och dess omnejd befinner sig i och står inför. Tyngdpunkten på detta möte kommer att ligga på de utvecklingsplaner som Idre Fjäll har för Idre Flygplats. På mötet kommer vi även att få information från Länsstyrelsen vilket också måste vara av stort intresse för dig som eventuellt ska göra någon form av investering i framtiden, passa på och kom nu när Lars Erik Liss kommer långväga, det är inte varje frukostmöte som vi gästas av Länsstyrelsens näringsenhet. Dessutom så kommer vi att få information av Idre Yran, Räddningschef Jan Olov Olsson, Stefan Linde vår kommundirektör, Mattias Graaf, planarkitekt, Karin Ljuden F7, och som nämnts ovan Jörg Bassek, Vice ordförande Idre Fjäll som kommer att tala om framtidsplanerna gällande Idre flygplats.

Idre Fjäll

Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) och Älvdalens kommun arrangerar tillsammans med Idre Fjäll tisdagen den 20 mars frukostmöte på Pernilla Wiberg Hotell som ligger uppe på Idre Fjäll.

Alla är välkomna!
Datum: Tisdag 30 mars

Tid: 07.30-09.00
Jag vill uppmärksamma alla på att mötet börjar 07:30, därmed behöver du vara här lite innan och ta till dig frukost. Frukost serveras från 07:15.


https://www.google.se/maps/dir/Pernilla+Wiberg+Hotel,+790+91+Idre/@61.8865449,12.8362257,15.31z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x46693f978c86bc5b:0x3f8021f2fdeada4e!2m2!1d12.8370095!2d61.8869578
Klick på bilden ovan för vägbeskrivning
till Pernilla Wiberg Hotell       Morgonens program:


   -Företagarna                                                                                Stefan Nordin

   -Idre Yran                                                                                    Kim Åslund

   -Länsstyrelsen informerar om företagsstöd                              Lars Erik Liss

   -Vad innebär det att ha en deltidsbrandman anställd?           Jan Olov Olsson, Räddningschef

   -Älvdalsdelegationen                                                                   Stefan Linde, kommundirektör

   -Nya ÖP(översiktsplanen) och skyltpolicy,                               Mattias Graaf, planarkitekt

   -F7, informerar om diverse kompetenshöjande aktiviteter    Karin Ljudén

   -Idre flygplats                                                                              Jörg Bassek, Vice ordförande Idre Fjäll 
Med reservation för förändringar.


Detta blir ett spännande frukostmöte med stark tro på framtiden. Bland annat så kommer :-Jörg Bassek vice ordförande, Idre Fjäll att kommunicera och informera om tankarna kring Idre Flygplats. Detta gör han för att du som entreprenör i Idre, Särna och Grövelsjöområdet är viktig när man nu tittar närmre på behovet och möjligheterna med att utveckla flygplatsen.-Länsstyrelsen kommer att vara på plats i Idre och informera om olika företagsstöd. Sten-Rune Lundin, chef för funktionen landsbygds- och företagsutveckling har informerat om att det finns mycket pengar att söka när det handlar om investeringar och inte minst till investeringar inom energi och klimat! Länsstyrelsen kommer kort och gott att informera om hur det fungerar och vad företag m.fl. kan söka till. Detta kan så väl små som stora företag ha nytta av samt politiker och föreningar. Dessutom ges det möjlighet för dig att boka ett personligt möte med Lars Erik Liss från Länsstyrelsen efter frukostmötet för att dryfta diverse frågor som rör den enskilde entreprenören.

-Vi kommer dessutom att få lite kort nulägesinformation ifrån Idre Yrans egna Kim Ålund som även han tror på en ljus framtid.
-Brandchef Jan Olov Olsson kommer till Idre för att berätta för alla företagare om vad det innebär att ha en deltidsbrandman anställd, siktar vi mot stjärnorna som nu Idre med omnejd gör så måste även denna samhällsoperatör följa med om utveckling ska kunna ske.

-Vår kommundirektör Stefan Linde kommer att informera om Älvdalsdelegationens kvällsmöte samt om den satsning som regeringskansliet har utlyst, en satsning som ska stärka gles- och landsbygdskommuners företagsklimat.

-Vi kommer även på mötet att få lite kort information om vad som händer med den nya översiktsplanen som just nu utarbetas för Älvdalens kommun.

-Dessutom så kommer Karin Ljuden att informera er företagare om flera fantastiska erbjudanden, bland annat kommer en unik träff att hållas i Idre inom kort där du förhoppningsvis ska få svar kring regelverket för dig som gör affärer över den norska gränsen. 


Verkar inte detta spännande? Jag hoppas du kommer, det gör i varje fall jag!


     
Ett erbjudande till ditt företag att få ett personligt möte med Länsstyrelsens representant efter mötet för att diskutera möjligheterna till företagsstöd. Boka dig här för 30 minuters personligt möte. Först till kvarn som gäller. Boka möte här  

              
Om du vill förkovra dig innan mötet, få mer information om företagsstöd. klicka här:  Länsstyrelsen företagsstöd
      
Välkommen

Har du frågor så kan du ta kontakt med:


Karin Ardefelt och Lis Karlsson
Näringslivssamordnare
Karin.ardefelt@alvdalen.se 0251-31228
Lis.karlsson@alvdalen.se 0251-31219