Är du i riskzonen att förlora ditt servitut/dina nyttjanderätter?


Vi påminner om förnyelselagen. Lagen innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret i år. Om man glömmer att förnya inskrivningen senast den 31 december 2018, kan det få stora konsekvenser. 

T.ex använda grannens väg

Minst 400 000 inskrivningar berörs enligt Lantmäteriet. I fastighetsregistren finns många gamla inskrivningar som är felaktiga eller inaktuella. Det kan till exempel vara ett avtal om att få använda vägen över grannens fastighet som inte längre är aktuellt, eftersom grannens fastighet har blivit en parkeringsplats.
Förnyelselagen i korthet, berörda inskrivningar med mera, finns att läsa på nedanstående länk till Lantmäteriet.


Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten?

Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.
För att ta reda på vilken typ av servitut din fastighet har kan du använda e-tjänsten Min fastighet. Observera att vissa avtalsservitut och alla nyttjanderätter bara redovisas på den belastade fastigheten. Om du är osäker, kontakta vårt Kundcenter så hjälper de dig att urskilja vilken slags rättighet du har.

Länk: Lantmäteriet förnyelselagen

(källa: Lantmäteriet)

// Lis Karlsson