Hela Sverige ska Leva och kommunbyarådet inbjuder lokala utvecklingsgrupper och lokala företagare till:


Alla som är engagerade i och intresserade av bygdens utveckling är välkomna. Under mötet kommer vi utforska servicebehovet i Idre. Skörden från mötet kommer användas i arbetet med att det fram den nya kommunala serviceplanen”.

SERVICE I SAMVERKAN IDRE

Vad betyder service för dig?

Vad betyder service för ditt företag? påverkar expansionen inom turistnäringen era behov?

Hur kan samverkan stärkas ditt område till nytta för besökare, ortsbor, föreningar och företagare?

Ta en chans att dela dina erfarenheter och berättelser. Få en möjlighet att påverka den kommunala serviceplaneringen.

Projektet Service i Samverkan är ett nationellt pilotprojekt med elva deltagande kommuner från Arvidsjaur i norr till Älmhult i söder som syftar till utveckla servicen utifrån lokalsamhällets och de lokala företagarnas behov. Genom medskapande metoder arbetar vi för att utveckla en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden.

Mötet leds av Sigrid Larsson, lokal processledare i Älvdalens kommun. Medverkar på mötet gör representanter från kommunbyarådet. Vi bjuder på fika!

Välkommen till möte i Idre bygdegård tisdag 8/5 kl.19


Vid frågor kontakta processledare:
 Sigrid Larsson, sigrid.larsson@helasverige.se, 070-249 05 86

PS. För intresserade från Flötningen, Storbo, Drevdagen så kommer ni att bjudas in till ett möte i Flötningen 29 maj kl.19. DS.