För oss är det glädjens dag. Trenden fortsätter åt rätt håll. Det glädjer oss eftersom det är så viktigt att företagen trivs här hos oss.

Företagens omdömen förra året gav Älvdalens kommun titeln ”Årets klättrare”. Den positiva utvecklingen fortskrider i årets mätning. Företagen upplever att politikernas och tjänstemännens attityder till företagande samt dialogen med kommunledningen förbättrats markant. De får också relativt höga betyg när det gäller hur företagen upplever att kommunen vägleder och ger råd i samband med tillsyn, tillstånd och kontroller.


Varför är det viktigt med ett gott näringslivsklimat?

”Kommunerna med gott näringslivsklimat tenderar att ha högre sysselsättning. Därmed är det av stor betydelse att stimulera och attrahera näringslivet.”  Källa: Nima Sanandaji. Krympande eller växande städer. Reforminstitutet, Stockholm. 
Nima Sanandaji uttrycker att det i åtskilliga rapporter visas på att det inte är omöjligt att skapa en positiv utveckling genom att tillgodose rätt förutsättningar för entreprenör och småföretagare som stimulerar tillväxt. Han bekräftar dock att det är en tuff utmaning för glesbygdskommuner, men samtidigt av stor vikt att man ska lyckas med att skapa bättre förutsättningar för att utveckla jobbskapande verksamheter, så att orterna exempelvis kan erbjuda arbetstillfällen. Nima Sanandaji hävdar att man inte kommer undan med faktumet att de kommuner som krymper också är de kommuner som har brist på arbetsmöjligheter och jobbskapande verksamheter. Vi vill sticka fram hakan och säga att detta tordes vara några av andledningarna till varför näringslivsarbetet är så viktigt i vår kommun.

Älvdalen fortsätter klättra - Vi är så glada för vårt företagsklimat

Älvdalen behöver företagsamma människor och framgångsrika verksamheter. Det är glädjande att se att företagsklimatet blir allt bättre.
Theresa Bergkvist
Ett bra företagsklimat kan jämföras med att åka Vasaloppet. Hur bra det går och hur snabbt man kommer i mål beror på lite olika faktorer. Som till exempel vilken utrustning man har, hur man har förberett sig och tränat samt om spåren är preparerade och bra planerade. Ja ungefär så inledde Theresa Bergkvist. från svenskt näringsliv i Dalarna under frukostmötet på Älvdalens hotell igår, när hon presenterade resultatet om den årliga enkäten som mäter företagsklimatet i hela Sverige.  
- Bland Dalarnas 15 kommuner ligger Älvdalen på fjärde plats i sammanfattande omdöme av enkäten, sade Theresa.

Teamarbete 

200 företag med minst en anställd i Älvdalens kommun har fått enkäten och 98 har svarat. En utveckling som stack ut särskilt var upplevelsen av politikens gehör för näringslivet. Det betyder otroligt mycket för oss på kommunen att veta var vi står i förhållande till företagarna. Då kan vi fortsätta med det arbete vi påbörjat, kavla upp ärmarna och fortsätta utveckla de insatser som efterfrågas. Vi vill vara ett team. Det är genom lagarbete som exempelvis regelkrångel kan undvikas, samt att våga fatta viktiga beslut. Något som även Theresa påpekade.
Det ska vara lätt att göra rätt, till exempel förut fick inte tillsynsmyndigheter för livsmedel ge råd, idag får man det, berättade Theresa.

Älvdalen - Tredje plats i service

I frågan service till företag hamnade Älvdalens kommun på tredje plats. Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion.

F7 kommunerna överlag förutom Malung-sälen låg i topp

2015 låg tre av F7 medlemskommuner över sverigesnittet gällande kommunens företagsklimatet - nu (2018) ligger fem av medlemskommunerna med god marginal över sverigesnittet och Orsa klättrar med rask takt uppåt! Kanske är detta ett kvitto på att F7-s och tidigare W-7 hårda arbete ger resultat. Ambitionen är i varje fall att stötta och ge företagen så goda förutsättningar som möjlighet.

Men vad är egentligen ett bra företagsklimat?
Den frågan kan företagarna själva ge bäst svar på. Därför väger frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

 Vill du läsa mera om mätningen, se statistik, diagram med mera. Klicka här: Svenskt näringsliv
Här kan du se hur företagen upplever dialogen mellan företagen och kommunledningen (politiker och tjänstemän) i Svenskt näringslivs mätning.


Samrådsmöten viktiga för både kommunledningen och företagarna


Som sista punkt på frukostmötet berättade Lis Karlsson, från näringslivskontoret och Marie Graf från företagarna i Älvdalen om de gemensamma samrådsmöten som hålls två gånger per år. 

Frågor stöps och blöts i handlingsplanen

Marie Graf
Samrådsmöten har funnits i många år och är en dialog mellan kommunledning och företagarna. Efter företagarnas konferens i Sälen för två år sedan (i november 2016) där tjänstemän, politiker och företagare deltog, upprättades en handlingsplan för att titta närmare på olika frågor som identifierades under konferensen.
Handlingsplanen är ett levande dokument där saker kommer till och bockas av allt eftersom. Den är viktig för både kommunen och företag då den tydligt visar vilka aktiviteter som näringslivet önskar av kommunen och vice versa. 
Samrådsmötena har representanter från Företagarna SIG och Företagarna Älvdalen, LRF samt Älvdalens Köpmangata. Från kommunen deltar näringslivssamordnare och kommunledning.
Senaste mötet var den 8 maj och nästa möte är den 28 november. Har du frågor som du vill ska komma med på handlingsplanen - ta kontakt med någon i styrelserna för de företagarföreningar som finns i kommunen eller med näringslivskontoret.

// Karin Ardefelt och Lis Karlsson