Information om förbudet mot terrängkörning på barmark

Som en del i Naturvårdsverkets informationssatsning om förbudet mot terrängkörning på barmark så vill naturvårdsverket berätta om uppdaterad och ny information. Sprid gärna vidare till kollegor som kommer i kontakt med frågan till exempel de som arbetar med naturvård, turism, friluftsliv och trafik.
En enkätundersökning till länsstyrelserna har visat att det är ett ganska stort problem i delar av landet med uppkörda stigar och sönderkörda myrmarker.

Gratis folder och mer information

Information om förbudet finner du här
Beställ gärna gratis eller ladda ner den nya foldern här
Det finns även en längre text om lagstiftningen som kompletterar den kortare foldern här
Naturvårdsverket har precis lanserat en kort tecknad film om terrängkörning på barmark som finns på Youtube.
Länk till film på Youtube här


Informationen kommer från: Malin Almquist, handläggare terrängkörningsfrågor, malin.almquist@naturvardsverket.se och
Nils Hallberg, Miljöjurist nils.hallberg@naturvardsverket.se

// Lis Karlsson