Idre och Sälen först i Sverige med hållbarhetsmärkning för destinationer

 I går den sjunde juni delades diplom ut av den norske näringsministern på departementet i Oslo. Det var sju nya resmål som blivit godkända enligt den norska hållbarhetsmärkningen för destinationer ”Baerekraftigt reisemål/Sustainable Destination”, varav två av dem är de svenska destinationerna Sälen och Idre, de första utanför Norge att få märkningen.

Idre och  Sälen GODKÄNDA och diplomerade som Baerekraftigt reisemål/ Sustainable destinations –Sälen och Idre har under perioden 2016-2018 varit piloter för den norska modellen ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen bedriver sitt hållbarhetsarbete på ett systematiskt sätt.
Följer du pilen så ser du vårt kommunalråd Peter Egardt som tagit emot den fina utmärkelsen.


”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018.
 I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart på företagsnivå.
 Projektet har samarbetat med Innovasjon Norge som stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige och arbetet har följts av Tillväxtverket, Region Dalarna och Visit Dalarna.
 Att inneha märkningen Sustainable Destination ger till exempel destinationen en internationell konkurrensfördel, bättre lönsamhet, bättre samverkan och sammanhållning, bättre bevarande av naturen som används för turistiska aktiviteter, fler enskilda företag som miljöcertifierar sina företag, bättre avfallshantering och en energibesparing.
 .
 Märkningen kommer att revideras om tre år, för att bli godkänd igen förutsätter märkningen att man visar progression och att arbetet har följande övergripande innehåll/ eller insatsområden under de kommande tre åren:
• En ökad insats för miljön genom att förbättra den interna infrastrukturen och genom fler miljöcertifierade företag och kommuner
• En förbättrad avfallshantering genom projektet Fjällsortering
• En bättre och mer skonsam hantering och användande av naturen genom att utveckla leder och skyltning för skidor, cykel och vandring på fjället
• Stärka arbetet med internationalisering och exportmognad genom samarbete med de övriga destinationerna i SITE. Som alla nu innehar samma hållbarhetsmärkning.
 .
 Vill nå nya målgrupper i Europa
 Sälen är Nordens största vintersportdestination och Idre är Sveriges fjärde största.
 Genom SITE – projektet arbetar båda dessa destinationer med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.
”Arbetet med hållbarhet är väldigt viktigt då destinationerna i regionen har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa.” säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.
 .
Norsk processmodell
 Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.
”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet sker i samverkan mellan kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer” säger Camilla Lind.
 Som pilot har SITE – projektet arbetat efter den norska processmodellen i hållbarhetsarbetet.
”Intresset för det norska arbetet med hållbarhetsmärkning av destinationer har varit stort i många länder under många år. Att två utländska resmål nu har avslutat processen är väldigt trevligt och har gett oss bra erfarenhet om hur ordningen fungerar under annorlunda administrativa system. Vi gratulerar till ett väl genomfört projekt” säger särskild rådgivare Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge.
 .
 Om SITE
• Sälen, Idre, Trysil och Engerdal är de fyra kommunerna i SITE-regionen (Trysil och Engerdal ligger i Norge).
• SITE-samarbetet startade 2010 och har delfinansierats av EU genom Interreg samt regionala aktörer både i Dalarna och Hedmark.
• I SITE II projektet var målsättningen att regionen SITE certifieras som Bærekraftig reisemål genom den norska certifieringsmodellen som Innovation Norge förvaltar.
• Nu 2018 är hela SITE-regionen en hållbar region genom Innovation Norges märkning.
.
 För ytterligare information:
 Camilla Lind huvudprojektledare, 070-5255543, camilla@sitedestination.com
 Ingunn Sørnes, särskild rådgivare, +47 95778663, ingunn.sornes@innovasjonnorge.no
 Innovation Norges pressmeddelande:
https://www.innovasjonnorge.no/…/rekordoppslutning-rundt-n…/
Foto: Johan Andersson


Läs mer: https://www.innovasjonnorge.no/no/nyheter-liste/2018/rekordoppslutning-rundt-norsk-barekraftordning/


// Karin Ardefelt