2018 års Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet presenterades idag

Än en gång har det gått fantastiskt bra för vår kommun i rankingen av näringslivsklimatet. Vi har klättrat ytterligare 21 steg uppåt sen förra året och ligger nu på plats 87 av Sveriges 290 kommuner. Det är vi mycket glada och stolta över. Tack än en gång Företagarna Älvdalen och Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) samt Älvdalens köpmansgata för ett gott samarbete med hela kommunen.


Älvdalen plats 5 bland länets kommuner samt klättrat 117 steg uppåt bland alla Sveriges kommuner på två år!!!

Vi är jätteglada över detta kvitto och så stolta över våra aktiva företagarföreningar och företagare i kommunen. Ett gott samarbete med näringslivet är A och O för att skapa ett frodigt näringslivsklimat och fler arbetstillfällen. Vi tror även att den handlingsplan som upprättats tillsammans med företagarföreningarna är en del av detta, och att våra "Forum Älvdalen möten" bidrar en del.
Precis som förra året ligger vi på plats 5 bland i länets kommuner och på två år har Älvdalens kommun klättrat från plats 203 (2016) till plats 87 (2018) bland alla kommuner i Sverige.
Vi vill passa på att visa upp vissa delar av rankingen som kan vara intressanta att göra jämförelser med tidigare år. Ni hittar rankingen i sin helhet på denna länk.

Kommunens service till företagen

Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Länk: Älvdalens kommuns service

Sammanfattande ömdöme från företagen

Vad är ett bra företagsklimat? Vi anser att de som är bäst lämpade att svara på den frågan är företagen själva. Det är därför frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.
Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Allmänhetens attityder till företagande

Faktorn beskriver hur företagen upplever allmänhetens attityder till företagande. Allmänhetens inställning till och kunskaper om företagande har stor betydelse för det lokala företagsklimatet. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.

Nyföretagsamhet

De individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller styrelseordförande i ett aktivt aktiebolag räknas som ”företagsamma”. De som senaste året blivit ”företagsamma” bedöms som ”nyföretagsamma”. Faktorn beskriver nyföretagsamma personer per
1 000 invånare i kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.Kommunens upphandling

Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.


Länk: Svenskt näringsliv näringslivsklimat

Och sist, men absolut inte minst, vill vi rikta ett riktigt stort tack till alla företag i vår kommun, som varit med och bidragit till detta fantastiska resultat! Älvdalens kommun är ingenting utan er!

// Lis Karlsson och Karin Ardefelt