Aktuell upphandling-kostkonsult Orsa kommun

Orsa kommun har lagt in en upphandling angående kostkonsult. 


Upphandling kostkonsult - Kort beskrivning

Kostkonsult, som i samråd med Orsa Kommuns kostchef, ska:
- ta fram ett förslag på förbättrad och förtydligad kostorganisation i kommunen.
- ta fram en struktur för alla grundkrav (måstekrav) som finns i en kommunal kostorganisation och        då enligt de förutsättningar som kostverksamheten har idag.
- ta fram ett helhetsförslag på en önskvärd kommunal kostorganisation i Orsa Kommun.
- ta fram ett förslag på grundläggande ekonomiska processer inom kostorganisationen som hjälper        kostchefen att ha bättre kontroll på driftbudget och ett förslag på hur kostnaderna mellan
  verksamheterna Omsorg och Lärande bäst bör fördelas.

Sista anbudsdag: 2018-10-22


Fler aktuella upphandlingar hittar du här!

// Lis Karlsson