Hur blir ungdomar mer företagsamma? Del 3

Under föregående vecka berättade vi om målen i projektet Framsteg, och hur de har uppnåtts - eller inte uppnåtts. Denna gång berättar vi mer om varför vi tycker att det är bra att vissa mål inte uppnåtts.I förra inlägget, skrev vi att vi tyckte att projektet gått bra trots att några av målen inte är uppnådda. Men hur kan vi säga att det gått bra, när inte alla mål har uppnåtts? Jo, vi tycker till exempel att det är positivt att det inte har startats fem nya företag. Hur kan vi tycka så? Jo, för att starta företag är en process som kan, och ofta tar, lång tid. Ett år kan vara alldeles för kort tid för att arbeta fram en bra affärsidé. Speciellt om du som ska driva företag också behöver rusta dig med mer kunskaper inte bara om företagande utan också dig själv.

Att vi kanske inte heller har uppnått effektivare och mer naturlig språkutveckling för den nyanlända målgruppen, beror på att den målgruppen har varit svårare att nå än vi beräknat. Med andra ord, blir inte allt alltid som man har tänkt sig...


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/06/projektet-framsteg-forlangs-ytterligare.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2018/01/vad-hander-i-projektet-framsteg.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2017/11/nu-har-projektet-framsteg-dragit-igang.html
http://www.alvdalen.se/framsteg

Framsteg finansieras genom bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hälsningar från Frida Torsein

// Lis Karlsson