Sök bygdemedel från Trängslets regleringsfond

Du har väl inte glömt att söka till Trängslets Regleringsfond?

Nu är det strax november, och det är bara en dryg månad kvar att lämna in ansökan till Tränglsets regleringsfond. Vi vill även informera lite mer om alternativa medel att söka som kanske skulle passa just ert projekt, exempelvis stipendier och Allmänna Arvsfonden.


Trängslets Regleringsfond

Kommunstyrelsen satte förra mandatperioden upp ett antal kriterier som en ansökan ska uppfylla, och de kriterier är: Förbättringar avseende miljö, energi, jämställdhet, integration, mångfald. Investeringar som främjar näringsliv, service för bygden och ungdomars tillvaro är prioriteringshöjande.
Bidraget får inte lämnas till flyttbara investeringar.

Ansök via länken nedan

Det brukar vara många som slåss om dessa bygdemedel och därför är det många som går igenom ansökningarna innan de beslutas.
Näringslivskontoret, kultur och fritid samt kommunbyarådet är de som brukar få uppdraget att prioritera de ansökningar som kommer in utefter ovan nämnda kriterier.
Därefter lämnas ett förslag till prioriteringar till Samhällsutskottet som i sin tur skickar vidare till Kommunstyrelsen och dessa beslutar om prioritering av ansökningarna och lämnar förslaget till Länsstyrelsen Dalarna.
Det är Länsstyrelsen Dalarna som fattar det slutgiltiga beslutet om fördelningen. Blankett för ansökan hittar du här och information om hur du ansöker finns här.

Stipendier

Det finns mängder av fonder och stiftelser, där du som enskild eller förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Gå in och titta här! om det är något som du eventuellt kan söka på denna sida.

Andra fonder samt Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden har också en sida med andra fonder man kan söka, klicka här!

Kanske har din förening en idé som skulle kunna platsa som en ansökan till Allmänna Arvsfonden, klicka här! Allmänna Arvsfonden erbjuder två sorters stöd: projektstöd och lokalstöd.

Ring och bolla idéer

PROJEKTSTÖD och allmänna frågor
Tisdag och torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 09 40

LOKALSTÖD
Torsdag klockan 09.00-11.00
Telefon 08-700 08 41

Observera att telefonjouren är inställd torsdag 11 oktober samt torsdag 29 november 2018.

// Lis Karlsson