Vad är Visit Dalarnas roll och vad kan Dalarnas Besöksnärings ekonomiska förening (DBEF) erbjuda mig som företagare i Älvdalens kommun?

Destinationsbolaget Visit Dalarna har ett övergripande ansvar för utvecklingen av Dalarnas besöksnäring. Bolaget ägs av Dalarnas 15 kommuner.
Bolaget har ett regionalt utvecklingsansvar såväl som lokalt. Dessutom har bolaget ett mycket tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 


800 medlemmar

Besöksnäringen är samlade i en ekonomisk förening – Dalarnas Besöksnäring ek. förening med ca 800 medlemmar. Bolaget har ett väl definierat samverkansavtal med föreningen som tydliggör näringens involverande i marknads- och strategiarbete.

Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna sätter för besöksnäringen fram till 2030.
Visit Dalarnas marknadsföring och destinationsutveckling sker i nära samverkan med de ca 800 medlemsföretagen i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk förening.
På webben finns mycket information om Visit Dalarna som du kan ta del av, har du frågor så ta kontakt med vår affärsutvecklare så får du mer info eller hjälp med hänvisning till rätt person i organisationen.

Läs mer om Visit Dalarna här!
Här kan du ladda ner Dalarnas strategi för besöksnäringen 2030.

Mer information om Dalarnas Besöksnäring

Läs mer om Dalarnas Besöksnärings ek. förening här! 

Vill du veta mer om fördelarna med ett medlemskap i den ekonomiska föreningen och kommande kampanjer kontakta Cissi Forslund, Visit Dalarna.
Tel. 010-600 29 16
Mail: cissi.forslund@visitdalarna.se

Nyhetsbrev - en bra kanal för att få veta vad som är på gång i Dalarna

Anmäl dig gärna till Visit Dalarnas nyhetsbrev för besöksnäringen, här får du veta vad som är på gång i Dalarna. Klicka på bifogad länk för att anmäla dig till kommande nyhetsbrev: Länk! 

 Information från  Linnéa Johansson, Visit Dalarna.

// Lis Karlsson