Almi vänder på alla stenar för att finna drivna entreprenör med förmåga att bygga framgångsrikt tillväxtbolag


Almi gör så mycket och nu vill jag berätta kort om den erfarenhet som jag har av vad Almi kan hjälpa dig och ditt företag med. Jag kommer att lägga ut några korta inlägg för att lyfta fram vad de kan göra för er. Kanske är du och ditt företag i behov av riskkapital.Almi letar efter just dig som är en driven entreprenör med förmåga att bygga framgångsrikt tillväxtbolag.
Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Läs mer härJag vill lyfta fram detta nu eftersom ni erbjuds ett personligt möte med Almi efter frukostmötet  den 28 november på Idre Fjäll.

Vill du träffa Almi den 28 nov så ska du anmäla ditt intresse här


//Karin Ardefelt