Älvdalens kommun är en högt rankad skolkommun

Friska lärare och hög andel godkända elever gör Älvdalen till en högt rankad skolkommun


Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. Bilden till höger visat hur Älvdalens kommuns placerar sig i denna ranking. 1 är bästa möjliga placering och 290 är lägsta möjliga.Klickar du på bilden så kommer du till rankingen.

Älvdalens kommun ligger på 73:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun, en förbättring med 86 placeringar jämfört med året innan.


Jämfört med året innan har Älvdalen förbättrat sin rankning på bland annat elevernas meritvärde i åk 9 och sjukfrånvaron, medan kommunen i förhållande till andra gått bakåt på andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och resurstilldelningen.

Rankingen finner du här.
// Karin Ardefelt