Turismen - en miljardindustri i Älvdalens kommun


Jag minns när jag satt med som adjungerad i Visit Idres (i dag Visit Dalarna) styrelse och vi satte upp målet att omsättningen i den inresande turismen skulle nå en omsättning på den oerhört galna och orimligt siffran 1 miljard år 2020. Politiker, turistföretagare, du som satt med i styrelsen och kommuninvånare nu är vi där! Turismomsättningen i Älvdalens kommun har nu överstigit en miljard kronor. Det är helt galet.


I fjärran syns Idre Fjäll

Turismen - en miljardindustri i Älvdalens kommun


Färska siffror från Resurs visar att turismomsättningen i Älvdalens kommun
för första gången överstiger 1 miljard kronor. Ökningen märks främst inom
logi och aktiviteter.


Varje år samlar Resurs in data för att göra turistekonomiska effektmätningar. Siffrorna för 2017
visar att Älvdalens kommun växer starkt och att turismomsättning överstiger 1 miljard kronor.
En ökning med 36 miljoner från föregående mätning 2016. Framförallt är det logi och aktiviteter
som ökar.


Av den totala omsättningen står logi för den största delen med 368 miljoner kronor. De
utländska gästnätterna är de som står för det ökade resultatet, där andelen har ökat från 12 % till
13 % av de totala gästnätterna i kommunen. Siffrorna visar totalt 238 000 utländska gästnätter
2017.

Fördelning av den totala omsättningen i Älvdalen, (Resurs)

De internationella satsningar som Visit Dalarna genomför tillsammans med Visit Sweden och
utvalda anläggningar i Älvdalens kommun har börjat ge frukt. Sommartid gästas Älvdalens
kommun främst av besökare från Nederländerna. Efterfrågan är stor på cykling och vandring
och dessa produktområden matchar mycket väl utbudet i Älvdalens kommun. Vintertid står
Danmark för majoriteten av de internationella besökarna.

Av den totala turismomsättningen i Älvdalens kommun står aktiviteter för 212 miljoner kronor.
Det motsvarar 22 % av den totala omsättningen vilket kan jämföras med Sverigesnittet på 7 %.
Anledningen är de flertalet skidsportanläggningar som finns i Älvdalens kommun och att
skipass räknas som aktivitet.

Inresande och regional turism i Dalarna hade en total omsättning på 7,4 miljarder kronor under
2017.


Denna positiva tränad verkar hålla i sig.


Enligt Visit Dalarnas egna preliminära siffror för 2018 beräknas kommersiella gästnätter i Älvdalens
kommun öka med ca 4 % vilket motsvarar en ökning på ca 30 000 gästnätter. Ökningen kan härledas
främst till kommersiellt förmedlade stugbyar.

Källa: Resurs
Kontakt: Jonas Rosén
VD Visit Dalarna
jonas.rosen@visitdalarna.se
010-600 29 01


// Karin Ardefelt