Upphandling av skötsel av natur och friluftslivsanordningar


🌳🔨Länstyrelsen söker företag som kan utföra underhåll, byggnationer, transporter, ledmarkering och renhållningsarbete i natur och friluftsanordningar. Ta chansen att delta, bara i Älvdalens kommun har vi 70 olika reservat som årligen kräver skötsel och underhåll. 

Exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella för avrop:
▪️ underhåll av anordningar som spänger, trappor, enklare gångbroar, vindskydd, dass, informationsskyltar och vägvisare,
▪️ tjäroljning av friluftsanordningar, till exempel spänger och trappor, 
▪️ renhållning, till exempel skräpplockning och städning av dass,
▪️ ledmarkering med stolpar eller färg,
▪️ grästrimmining längs leder och av mindre ytor,
▪️ röjning och huggning i samband med naturvårdsskötsel,
▪️ borttagande av vindfällen över led och fällning av farliga träd,
▪️ byggnation av enklare anordningar som spänger och enklare gångbroar,
▪️ transport av ved/material, både bilväg och terräng,
▪️ underhåll av stängsel för betesdjur.

Kan ditt företag utföra denna typ av arbete? 
Då kan ni ansöka om att få ansluta er till Länsstyrelsen dynamiska inköpssystem (DIS) för naturskötsel. 
Företag som är godkända och anslutna får möjlighet att lämna anbud på kommande förfrågningar på uppdrag inom natur- och friluftslivsskötsel. Det är kostnadsfritt att ansluta företaget och det innebär inget åtagande.
För att läsa mer och anmäla ditt företag behöver du skaffa ett kostnadsfritt konto i VismaTendSign. Läs mer på: www.lansstyrelsen.se/dalarna/DISnaturskotsel

// Camilla Garbergs