VVS-företag och El-företagens kompetensförsörjningEn aktuell fråga för VVS-företag och El-företagen är branschens kompetensförsörjning.

Branscherna befinner sig i en tillväxtutveckling, vilket förstås innebär att fler medarbetare behöver rekryteras samtidigt som stora pensionsavgångar är kommande och söktrycket på yrkesprogrammen i Sverige har sjunkit. 
För att fylla upp behovet på arbetsmarknaden måste företagare börja tänka nytt när de ska rekrytera ny personal.

Älvdalens kommun bjuder in till ett förutsättningslöst möte för att tillsammans med Arbetsförmedlingen undersöka möjligheten att samarbeta med privata och offentliga arbetsgivare kring lokala jobbspår och/eller lärlingsutbildningar inom VVS och El. Malin Bodin från Falun Borlänge-regionen kommer och informerar om gymnasiala lärlingsanställningar - ett initiativ med arbetslivets kompetensförsörjning i fokus. Med stöd från Skolverket ökar vi intresset för en utbildningsform som kan lösa många svenska företags efterfrågan på yrkeskompetens.

Kom och berätta om ditt företags kompetensbehov.
Hur det framtida och omedelbara rekryteringsbehovet ut?

NÄR: torsdagen den 12 december
TID: 07:30, avslut senast 09:00
VAR: Älvdalens Hotell
FÖR VEM: Företagare inom El och VVS, Installatörsföretagen, utbildningsaktörer, arbetsförmedlingen och tjänstepersoner från kommunen.
PRIS: Kostnadsfritt vi bjuder på frukost
ANMÄLAN: Anmäl ditt deltagande genom att maila företag och namn på de personer som kommer på frukosten till camilla.garbergs@alvdalen.se