Ytterligare stödåtgärder för företag

Regeringen har tillsatt ytterligare stödåtgärder där tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter är den del av stödåtgärderna. Almi har lanserat ett så kallat "Brygglån" för att hjälpa företag som fått ökat finansieringsbehov med anledning av coronavirusets framfart. Din varslade personal kan komma att behövas på Älvdalens kommun för att snabbt anställa mer personal för att hantera sjukfrånvaro bland personalen och söker därför vikarier till våra verksamheter.Regeringens stödåtgärder
Detta är regeringens färskaste stödåtgärder:
* Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas
* Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
* Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
* Åtgärder riktade mot mindre företag

Almis Brygglån
Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. För Brygglånet gäller följande villkor:
- Individuell räntesättning, som högst 4,95%.
- Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader.
- Löptiden är 12 månader. Efter 12 månader finns, efter dialog med rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.
- Startups har möjlighet att låna upp till 500 000 kr.
- Ingen uppläggningsavgift.
- En individuell kreditprövning kommer att göras.

Har du varslad personal? Älvdalens kommun kan behöva dem.
Älvdalens kommun behöver snabbt anställa mer personal för att hantera sjukfrånvaro bland personalen och söker därför vikarier till våra verksamheter. Det är främst inom vård och omsorg samt barn och utbildning vi behöver vikarier, men även inom kosten. Mer info och intresseanmälan.

Samlad information om stödåtgärder
Vi vill passa på att påminna om den samlade information om stödåtgärder som finns på kommunens hemsida.//Frida Torsein