Nyhetsbrev näringsliv juni 2022

Nu är maj till ända och vi är inne i juni. Häromdagen kom vårt nyhetsbrev ut med lite information bland annat om att Rekryteringslots Dalarna kommer att erbjuda sina tjänster med exempelvis medflyttarservice i vår kommun, upphandlingsstöd via Upphandlingsdialog Dalarna, och kort info om en kommande träff om laddinfrastruktur och vilka stöd som finns för detta.


Rekryteringslots till norra Dalarna
Nu är det klart - Rekryteringslots Dalarna kommer att etablera en nod i norra Dalarna för att erbjuda sina tjänster i vår kommun tillsammans med Mora och Orsa. Rekryteringslots Dalarna är ett samarbete mellan arbetsgivare i kompetensförsörjningsfrågor. Genom deras verksamhetsområden arbetar de för att öka förutsättningarna för företag som är medlemmar att attrahera, rekrytera och behålla den kompetens de behöver till sina verksamheter.

Nu söker Rekryteringslots en person till denna nod som kan arbeta i våra delar av Dalarna. Sök jobbet, vettja! Senast den 16 juni ska ansökningarna ha kommit in. Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna kan Rekryteringslots självklart erbjuda dig och din familj medflyttarservice.

Buss till Fulufjället Njupeskär
Vi känner till att turister ibland tror att de kan åka hela vägen till Fulufjället Njupeskär - och det kan man. Men inte alla dagar i veckan. Hjälp oss sprida vilken busslinje och vilken dag det finns bussförbindelse till Njupeskär till de turister som kommer hit och vill åka kollektivt.

Från Mora kan man på torsdagarna åka buss 396 mot Idre/Idre Fjäll. Vid Särna Kyrka byter du till buss 785 mot Gördalen. VIKTIGT! Buss 785 måste beställas minst 3 timmar innan mot Fulufjället. Detta görs på telefon 0774-44 00 00 eller via Dalatrafik-appen.
Tidtabell buss 396 och Tidtabell buss 785

Sopsortering för hushåll och vid byggen
Mat- och restavfall ska placeras i ditt hushålls avfallskärl. Utsorterade förpackningar och tidningar lämnas på närmaste återvinningsstation. Batterier, ljuskällor och småelektronik kan lämnas i speciella skåp, inne i matbutikerna. Grovavfall, farligt avfall, vitvaror, metallskrot m.m. lämnas på återvinningscentralerna.

Sortera byggavfallet på plats på egen fastighet och anlita valfri godkänd avfallsentreprenör för behållare och borttransport. Byggherre och fastighetsinnehavare har ansvar för det avfall som skapas på en fastighet vid byggnationer tas om hand på rätt sätt. För byggherrar ingår i ansvaret bland anant att ha en kontrollplan över avfallshanteringen under bygget.

Upphandlingsdialog Dalarna
Individuellt stöd kring ett anbud
Som företagare kan du få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning. Kontakta Upphandlingsdialog Dalarnas upphandlade konsult: Karin Kaibel på EPIS AB: 0709 545 505.
Kostnadsfria anbudskurser
Affärsträff den 7 september i Lima. Anbudskurs i Borlänge den 29 september. Mer information och anmälningslänkar.

Avfallskärl vid kyrkomuren i Särna
Kanske har ni sett de nya avfallskärlen vid kyrkomuren i Särna? Dessa sopkärl är till för våra turister som är på besök i kommunen. Fastboende och andra som har sophämtning är hänvisade till sina egna sopkärl samt de återvinningsstationer och återvinningscentral som finns i Särna med sitt hushållsavfall.
Hjälp oss sprida denna information då sopkärlen vid kyrkomuren annars fort blir överfulla. Läs mer om avfallshantering.

Exportarena Dalarna
Du som företagare erbjuds kontakt med en exportlots som guidar utifrån just dina exportrelaterade frågor. Du kan även få aktuell information om kurser inom internationell e-handel, exportwebbinarier, exportnätvek med mera. Läs mer om Exportarena Dalarna.

Alkoholtillstånd
Det är viktigt att lämna in ansökningar för alkoholtillstånd i tid, då det är många myndigheter ett tillstånd ska passera. Läs mer om alkoholtillstånd.

Laddinfrastruktursträff 9 augusti klockan 18-20
Välkommen på en träff om elbilsladdning och de stöd som finns för detta. Plats är sannolikt Mora Parken, men detta kan komma att streamas också för den som inte kan delta på plats.
För företag, föreningar, bostadsrättsföreningar, byaråd med flera. Mer information om träffen kommer närmare inpå datumet!

Nya rankingen i företagsklimat har släppts
I år är Orsa kommun bäst i länet när det gäller det samlade omdömet i Svenskt Näringslivs ranking i företagsklimat. Vi gratulerar Orsa!
I höst vår vi veta vilken placering vi hamnat på jämfört med resten av landets kommuner. Vi ligger till ungefär som förra året, men har tappat något när det gäller det samlade omdömet. Läs mer om företagsklimatet.

Lagändring om prissänkning och konsumentskydd
Riksdagen har beslutat om uppdatering av konsumentskyddet samt en ny prissättningslag som kan vara bra för dig att känna till som håller på med exempelvis handel.

Jobbnätverket i norra Dalarna
Du vet väl att vi hjälper dig sprida dina jobbannonser genom facebooksidan Jobbnätverket i norra Dalarna? Frida Torsein administrerar sidan för Älvdalens kommuns del. Mejla din jobbannons som du vill få ut på Jobbnätverket i norra Dalarna.
Syftet med denna sida är att erbjuda företag i våra delar av länet ytterligare en kanal att få ut sina lediga tjänster och bidra till att öka antalet som ser annonserna. Denna facebooksida har i dagsläget 2370 följare och 2310 gillare.