onsdag 30 april 2014

Nya tjänster utlysta på Älvdalens kommun

Som vi bloggat om tidigare kommer Älvdalens kommun att utlysa en del tjänster inom den närmaste tiden. Här är nio tjänster som kommunen söker.

Genom Proffice har kommunen valt att annonsera sju av dessa nio tjänster som just nu är utlysta. Kanske finns det någon av er som läser denna blogg som skulle kunna passa i någon av rollerna? Tjänsterna som ska tillsättas är förvaltningschef Barn och ungdom, rektor F-6, förvaltningschef Samhällsutveckling, biträdande enhetschef Hemtjänsten, IFO-chef, kommunsekreterare samt enhetschef för Kundtjänst och intern service.
Lediga tjänster på Älvdalens kommun
Förutom dessa sju, söks även en lärare ÅK 1 på Älvdalsskolan, enheten Höjden, samt tre fritidspedagoger till Rots skola i Älvdalen.

Med tanke på de pensionsavgångar som börjar märkas i år är det sannolikt att det kommer annonseras fler tjänster under året, och även de närmsta åren, så håll koll! I höstas bloggade vi om den stora arbetskraft som kommer behövas framöver, så läs gärna mer om de tjänster som inom fyra år sannolikt kommer behöva tillsättas: http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/vill-du-kunna-arbeta-och-bo-i-alvdalens.html. Det är inte bara på kommunen det kommer behövas arbetskraft - även en del av företagen i vår kommun står inför pensionsavgångar.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/vill-du-kunna-arbeta-och-bo-i-alvdalens.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/04/samrekrytering-i-alvdalens-kommun.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/02/speedmeeting-unga-jobb.html//Frida Torsein