tisdag 15 april 2014

Arbetstillfällen och jobbsökare i Älvdalens kommun

Inom en snar framtid kommer det att finnas ett stort antal lediga tjänster på Älvdalens kommun, och häromdagen fick näringslivskontoret kontakt med en maskiningenjör som precis flyttat till vår kommun som söker arbete. Det kommer framöver att bli mer och mer aktuellt med så kallad tandemrekrytering - där par flyttar hit för att ena halvan fått jobb, och andra äkta hälften också måste hitta arbete.

Norra Dalarna är bland de första att märka av "den stora generationsväxlingen". Inom en femårsperiod kommer ett flertal tjänster att behöva tillsättas på Älvdalens kommun, med start i år. Stor del av den kompetens som inom kort kommer att behövas kan finnas inom kommungränserna eller i närområdet, men eftersom det mycket väl även kan bli aktuellt med personer som flyttar hit för sin tjänst kan det komma att bli aktuellt med tandemrekrytering, eller samrekrytering.

De närmsta åren kommer det att blomma upp fler och fler arbetstillfällen med anledning av de många pensionsavgångar som kommer att ske inte bara på kommunen utan även bland företagen.
När en person får en tjänst och flyttar långväga för att börja arbeta hos ett företag eller kommunen kan det hända att det finns en eller flera medflyttare. Det kan vara barn, sambo/äkta hälft som behöver arbete och liknande.

När det gäller arbete och rekrytering ser vi att ett närmare rekryteringssamarbete med företagen i vår kommun är värdefullt. Om en person anställs hos ett företag eller på kommunen kanske även medflyttaren behöver jobb, och med ett nära samarbete kan man mycket väl hitta arbete till familjer som kan komma att flytta hit.

Igår fick vi information om ett par som flyttat hit för att frun har fått arbete i vår kommun. Hennes man letar jobb och är maskiningenjör med 5 års utbildning och ett antal års erfarenhet efter utbildningen.

Har ni behov av en maskiningenjör eller andra kompetenser som ni vill ha hjälp att hitta idag eller i framtiden - kontakta oss på näringslivskontoret!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/11/vill-du-kunna-arbeta-och-bo-i-alvdalens.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/03/generationsvaxling-och.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/08/kompetensbanken-vad-ar-det.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2014/03/nyhetsbrev-mars-2014.html//Frida Torsein