tisdag 20 maj 2014

Trafikverket på besök

Igår fick Älvdalens kommun besök av tre representanter från Trafikverket. Under mötet diskuterades främst Trafikverkets metod för att analysera åtgärder, vägar och järnvägar.

Före vårt besök passade Trafikverkets representanter, Christina - samhällsplanerare Dalarna, Christer - samhällsplanerare Gävleborg och Niklas - kundansvarig på järnvägsdelen, på att åka och titta på några av de infrastrukturbitar som Älvdalens kommun ställt frågor om, för att själva se hur set ser ut i dagsläget. En av dem hade anor från Särna, visade det sig.

Den metod som Trafikverket använder för att analysera vilka åtgärder som behöver utföras kallas för "åtgärdsvalsstudie", och den metoden kommer man nu att tillämpa i det geografiska området Vansbro, Malung-Sälen, Älvdalen och Mora kommuner för att se över den infrastrukturen i området. I den studien kommer inte bara tjänstemän från dessa fyra kommuner att medverka på, utan även näringslivet som berörs av järnvägen ska få delge sina behov.


På Trafikverkets sida beskriver de metoden så här:
"En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie där vi försöker förstå trafiksituationen i sin helhet med de brister, problem eller behov som finns. Det gör vi tillsammans med andra aktörer, som till exempel landsting, regioner och kommuner.

Vi tittar på tänkbara lösningar och föreslår eventuellt åtgärder. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur vi kan använda transportsystemet bättre innan vi föreslår att bygga om och bygga nytt. En åtgärdsvalsstudie behöver alltså inte alltid leda till någon åtgärd. Vi dokumenterar varje åtgärdsvalsstudie i en rapport." Läs mer om detta här: http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/?id=12568

Tidsplanen för denna analys/studie såg i dagsläget ut som att man före midsommar ska ha haft ett första möte för att samla in underlag, och sedan kunna lägga fram en rapport någon gång under tidiga hösten. Vid årsskiftet ska denna studie/analys vara färdig.

När det gäller övrig infrastruktur kommer Älvdalens kommun och Trafikverket att framöver ha kontinuerliga träffar där man ska diskutera utifrån en behovslista med mindre infrastrukturproblem som kommunen just nu håller på att samla ihop.


Har du synpunkter på någon vägsträcka som hör till Trafikverket (vissa vägar är kommunala, vissa hör till Älvdalens besparingsskog, Särna-Idre besparingsskog och riksvägar bland annat hör till Trafikverket), kontakta gärna oss så kan vi lägga till dem till behovslistan och förhoppningsvis få åtgärdade. Tidsaspekten när det gäller åtgärdande av vägarna i kommunen kan vi i dagsläget inte uttala oss om, men vi fick information om att tex. delar av vägen mellan Sälen och Särna kommer att åtgärdas under 2014-2015.Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/01/samarbete-i-tva-lander.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/04/seminarium-if-you-can-dream-it-you-can.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2013/06/intervju-med-torbjorn-wallin-arrangor.html//Frida Torsein