fredag 23 oktober 2015

Stöd för internationalisering av ditt företag

Nu finns återigen möjligheten för företag att söka stöd för Internationalisering genom Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar. OBS! Ansökningsperioden är 1 oktober – 13 november 2015.


Villkor för att söka:
-       Minst 2 st anställda (två heltidstjänster) och max 49 st anställda
-       Minst 3 miljoner i omsättning och en ekonomi i ordning.

Vad kan man söka stöd för?
-       Köp av tjänst
-       Resekostnader (max 20% av tot kostnader)
-       Projektanställning (som påbörjats efter beslut, dvs ny kompetents till företaget)

Stödet skall användas för att företaget som skall utöka sin marknad internationellt. Det kan tex vara att utveckla en internationaliseringsprocess, genomföra marknadsundersökningar, hitta nya marknadskanaler, återförsäljare, leverantörer osv.

Hur mycket kan man söka?
-       50 000 – 250 000 kr. Stödet är 50%. Företaget står själv för 50% i kontanta medel.

Ansökningsperioden är 1 okt – 13 nov 2015

Intresserade företag fyller i en intresseanmälan som finns på Länsstyrelsen hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/foretagsstod-naringslivsenheten/affarsutvecklingscheck/Pages/default.aspx

Tillväxtverket vill även främja miljö- och miljöteknikföretag. Därför riktas en del av potten specifikt till dessa typer av företag.

Kontaktuppgifter:
ALMI Företagspartner GävleDala, Ulrika Ebenhard 0243-488 858, ulrika.ebenhard@almi.se
Länsstyrelsen Dalarna, Sofie Hedman 010-225 02 68, sofie.hedman@lansstyrelsen.se
Enterprise Europe Network, Marie Ericson, 070-621 12 46, marie.ericson@teknikdalen.se
Bifogar ett produktblad.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/08/foretagsstod-jordbruksverket.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/08/skogsstyrelsen-utlyser-foretagsstod_12.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2011/04/foretagsstod-fran-lansstyrelsen.html//Frida Torsein