tisdag 3 november 2015

Seminarium om solceller samt solelmässa

Den 25 november är det solelsmässa i Uppsala och 8 december hålls ett seminarium om solceller i Stockholm, där ämnet om investeringsstöd bland annat kommer att beröras. Dessa två aktiviteter har du som entreprenör i Älvdalens kommun möjlighet att få bekostade genom miljökontoret - men det är de 5 första som har möjlighet.


Miljökontoret kan bekosta seminariekostnaden på 3 900 kronor för maximanlt 5 entreprenörer i vår kommun (resa och boende får man bekosta själv). Även till Solelmässan i Uppsala kan de bekosta inträdet som har ett värde av 950 kr för de första fem som anmäler sitt intresse (även här får man bekosta resa och boende själv).

Det är först till kvarn som gäller - så maila ditt intresse snarast så återkommer vi till dig om du är bland de fem första som kan gå vidare och anmäla dig. Skicka ditt intresse och om du vill åka på Solelmässan och/eller Solcellsseminariet till frida.torsein[at]alvdalen.se eller ring 0251-31232.

SOLCELLSEMINARIET
ÖKAT INVESTERINGSSTÖD - Regeringen satsar 1,4 miljarder kronor på investeringsstöd för solceller och många fastighetsägare gör nu verklighet av sina ambitioner att producera egen el. Men för att få en lönsam anläggning är det mycket man måste känna till.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG ANLÄGGNING - På seminariet går vi systematisk igenom alla frågor man ställs inför vid uppförandet av en solcellsanläggning. Vid konventionell applicering på befintlig byggnad, men också hur tekniken redan på ritbordet integreras vid renovering och vid nybyggnad.

MODERN SOLCELLSTEKNIK - Här blir du uppdaterad i var solcellstekniken står idag. Inte minst kringutrustning som växelriktare och batterilager har utvecklats. Vad är avgörande för lönsamheten? Mycket fokus läggs idag på att skapa integrerade energilösningar. Kombinationen solceller-värmepumpar är särskilt spännande. Det är också arkitektens utmaningar, och möjligheter.

EN HELDAG ÅT SOLCELLER - Här finns spetskunskap att hämta för den erfarne och grundkunskap för den som inte känner till tekniken.
Läs mer om seminariet här: http://www.svensk-energiutbildning.se/

SOLELMÄSSAN I UPPSALA
Den 25 november är det även en solelsmässa i Uppsala - och även här kan de fem första som anmäler sitt intresse till frida.torsein[at]alvdalen.se eller ring 0251-31232 för ha möjlighet att bli bjuden på inträdet genom miljökontoret. Läs mer om Solelmässan här: http://solelmassan.se/

Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/03/foljetang-eko-drom-alvdalen-del-2.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/vill-du-veta-mer-om-lona-bidrag.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/medarbetare-pa-samhallsenheten.html//Frida Torsein