tisdag 16 februari 2016

Stöd till företag och organisationer genom Klimatklivet

Genom Naturvårdsverket och "Klimatklivet" finns det nu möjligheter för företag och organisationer att söka stöd för olika åtgärder för att förbättra miljön. Nedan ser du vilka rubriker som stödet gäller.
Kanske ditt företag vill göra en satsning för att återvinna energi?
Exempel på åtgärder som kan få stöd:
Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
De största växthusgasutsläppen i Sverige kommer från transporter, energiförsörjning, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:
Transporter – genom att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
Energiförsörjning – genom återvinning av energi
Jordbruket – genom minskade utsläpp
Industrin – genom åtgärder för energieffektivisering.

KlivIT - här gör du din ansökan
Du söker medel genom att skicka in en ansökan till din länsstyrelse via det digitala ansökningsverktyget KlivIT. Nu är ansökningsverktyget öppet fram till den 14 mars.
Till KlivIT
Förberedelser innan ansökan i KlivIT
Du kan förbereda din ansökan genom att gå igenom de frågor som ska besvaras i ansökningsverktyget.

och ansökningstiden är från 15 februari till 14 mars 2016 för beslutsomgång 2.

Nästa ansökningstillfälle:
Beslutsomgång 3
Ansökningsverktyget är öppet 16 maj till 13 juni.
Beslut i mitten av september.
Beslutsomgång 4
Ansökningsverktyget är öppet 29 augusti till 26 september.
Ansökningsverktyget är öppet 29 augusti till 26 september.
Beslut i början av december.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.


Läs mer://Frida Torsein