tisdag 16 februari 2016

Vad bör man tänka på innan man söker bygglov?

Vi fick lite information från våra kollegor på byggsidan om vad som kan vara bra att tänka på innan bygglov söks, för att processen ska vara så snabb som möjligt.

Innan bygganmälan - kontakta Samhällsenheten för
rådgivning: 0251-31 300
Ta kontakt med Samhällsenheten i god tid
När du går i byggtankar - tag kontakt med samhällsenheten på Älvdalens kommun så tidigt som möjligt för rådgivning och information. En tidig kontakt kan göra att du tidigt får värdefulla råd och tips som kan spara pengar genom färre revideringar. Ring 0251-31 300 för att komma till kommunens kontaktcenter som lotsar dig till rätt person.

Sök bygglov innan sommaren
Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov? Under våren är det många som söker bygglov. För att hinna med din bygglovsansökan innan semestern behöver Samhällsenheten på Älvdalens kommun få in den så tidigt som möjligt. Redan nu är det bra om bygglovsansökningarna kommer in för att minska trycket under sommaren.

Du kan själv öka möjligheterna till ett snabbt besked genom att:
din ansökan är komplett
det du vill bygga stämmer med eventuell detaljplan för just ditt område
de ritningar du lämnar in är fackmässigt utförda

Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

//Frida Torsein