Översiktsplanedag i Idre 9 juni

Översiktsplanen är det dokument som kommer att styra utveckling, markanvändning och byggande i vår kommun en lång tid framåt. Det är därför viktigt att vi som genomför planeringen får in så många synpunkter och idéer som möjligt som kan ha betydelse. Vi bjuder därför in olika aktörer som är involverade i utvecklingen av Älvdalens kommun.

Smultron - vilka platser i kommunen ska användas till vad? Deltag på
översiktsplanedagen och kom med dina inspel!
DATUM: Torsdagen den 9 juni
TID: 8.30 -16.00 (morgonkaffe finns från kl. 08.00)
PLATS: Pernilla Wiberg Hotell, Idre Fjäll.

Program:
8.00 Morgonkaffe finns uppdukat
8.30 – 8.45 Varför översiktsplan? Kommunens vision och de politiska målen
9.00 - 9.30 Vad är en översiktsplan? Klara arkitekter berättar om lagkrav och planprocess.    Projektgruppen redogör för hur planeringen kommer att genomföras.
9.30 – 10.00 Fika
10.00 – 12.00 Hur attraktiv är Älvdalens kommun? Ola Granholm om en utförd studie och vi får tillfälle till en diskussion om attraktivitet och hur kommunen kan få ökad attraktivitet.
12.30 – 13.30 Lunch på Pernilla Wiberg Hotell
13.30 – 15.30 Vad vill vi ha med i översiktsplanen? Rundabordssamtal där vi får illustrera på kartor i grupper och utifrån olika teman såsom boende, turism, industri mm. Kaffe serveras under tiden.
15.30 Uppsummering av dagen

Anmäl ditt deltagande snarast till kommun@alvdalen.se, då det är först till kvarn som gäller. Ange i anmälan om du behöver specialkost.

Välkommen!


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/06/oppettider-pa-idrekontoret.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/04/workshop-i-arbetet-med-oversiktsplanen.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/06/sammanfattning-av-vart-forsta.html//Frida Torsein