Stöd till energieffektivisering för små och medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd till små- och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning.
Kanske ser du  möjligheter att energieffektivisera ditt företag?
Sök stöd för detta hos Energimyndigheten!

Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Nu erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd till små och medelstora företag.

Endast mikro-, små eller medelstora företag kan få stöd inom Energimyndighetens olika projekt som finansieras genom Nationella regionalfondsprogrammet. För att få stöd krävs det att du fastställer att ditt företag är per EU-definition ett mikro-, litet eller medelstort företag. Här får du vägledning hur du ska beräkna detta.


Läs mer:
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/06/webbseminarium-om-solenergi-i-norr-sa.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2016/02/stod-till-foretag-och-organisationer.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/10/jobbar-ditt-foretag-for-att-minska.html
http://www.energimyndigheten.se/nrp/
http://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/
https://www.youtube.com/watch?v=3YczEXkcOP0//Frida Torsein