Hjälp till att nominera våra företag till Stjärngalan - snarast

Det börjar bli dags att nominera våra lokala företag, företagsledare och profiler till Dalarnas Stjärngala. Hjälp oss att nominera! Det är i slutet på januari 2020 som vinnarna koras, så in med era nomineringar redan nu.

Årets Ungdomsföretagare:
Årets Ungdomsföretagare ska inte vara äldre än 25 år och genom målmedvetet, engagerat och kompetent arbete ha etablerat och utvecklat ett eget företagande.

Årets Nytänkare:
Årets Nytänkare har utvecklat en idé till en produkt eller tjänst med nya eller banbrytande egenskaper. Produkten eller tjänsten skall ha kommersiellt intresse.

Årets Nyföretagare:
Årets nyföretagare har drivit verksamheten i maximalt 4 år. Personen/erna bakom företaget har snabbt och med ekonomisk kontroll utvecklat ett nytt och stabilt företag från grunden.

Årets Företagsledare:
Årets Företagsledare har genom ett tydligt och kompetent ledarskap bidragit till att utveckla sina medarbetare och /eller sitt företag på ett positivt utmärkande sätt. Engagemang, känsla, omvärldskunskap och kunnighet är exempel på utmärkande egenskaper. Personen ska ha en tydlig ledarroll i eget företag eller som anställd verksamhetsledare.

Årets Företag:
Årets Företag kännetecknas av utveckling, nytänkande och god ekonomisk tillväxt. Företaget är ägarelett och ett föredöme såväl lokalt som regionalt, visar engagemang i samhällsfrågor och följer samhällets etiska normer och värderingar.

Årets Exportföretag:
Årets Exportföretag i Dalarna ska ha en kommunicerad och långsiktig strategi med målmedveten satsning på nya exportmarknader och/eller nya exportkunder. Detta har under året resulterat i betydande tillväxt och utveckling av företagets exportaffärer som därmed utgör en betydande del av den totala omsättningen. Företaget ska ha en tydlig Dalaprofilering med bas och huvudkontor i Dalarna.

Årets Dalaprofil:
Årets Dalaprofil är en person som genom sin företagsamhet, kreativitet och initiativförmåga har tagit världen till Dalarna och Dalarna till världen.

Årets Varumärke:
Årets Varumärke i Dalarna ska under året ha arbetat målmedvetet, strategiskt och framgångsrikt med sitt varumärke. Varumärket och varumärkesarbetet ska vara dokumenterat och förankrat i företaget.

Gå in på länken för att ge förslag eller maila oss på näringsliv:
karin.ljuden@alvdalen.se
camilla.garbergs@alvdalen.se
frida.torsein@alvdalen.se


Läs mer om vad näringslivskontoret gör:
Företagsbesök på Ebbas Hälsoterapi
Företagsstafett Stenis ekonomitjänster
Samarbete med Dalapop


//Frida Torsein