Hyresrabatter för företag

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för företag i vissa branscher. Rabatten är en överenskommelse mellan företaget och hyresvärden och gäller från 1 april till den 30 juni 2020 och syftet är att dämpa effekterna av coronaviruset.
Du som hyresgäst måste komma överens med din
hyresvärd för att kunna ta del av hyresrabatten.
Kompensation kan ges med högst 50% av den nedsatta fasta hyran (det vill säga själva rabatten), men dock maximalt 25% av den ursprungliga fasta hyran.

Utdrag från informationen på Verksamt.se:

Till företag
Stödet innebär att du som hyr en lokal kan få tillfällig rabatt på din fasta hyra så att du får en lägre hyreskostnad.

Du som företag kan inte själv bestämma att du vill ha sänkt hyra eller ansöka om stödet. Det är din hyresvärd som fattar beslutet och skickar in ansökan. Du måste därför komma överens med din hyresvärd om du ska få rabatt på din hyra och hur stor rabatten ska vara. Din hyresvärd ansöker sedan om stödet via Länsstyrelsen och utbetalningarna sker i efterhand till hyresvärden. Hyresvärden kan ansöka om stödet från den 1 juli till den 31 augusti 2020.

Till hyresvärdar
Hyresavtal, med en helt eller delvis fast hyra, ska vara tecknat senast den 1 mars 2020. Du ska teckna ett avtal med din hyresgäst om att en tillfällig rabatt ges under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Den nya hyran efter rabatten måste vara lägre än den hyra som gällde från eller innan 1 mars 2020. Det företag som får rabatten måste finnas med i de utsatta branscherna som regeringen har pekat ut.

Du ansöker om stödet hos din länsstyrelse och du kommer kunna ansöka från den 1 juli till den 31 augusti 2020.

Läs om stödet i sin helhet på verksamt.se och på Boverket.


Läs mer om näringslivsarbetet:
Frågor och svar om korttidsarbete
Nationella företagsakuten
Kostnadsfri annons i Mora Tidning
Årets Företagare och Årets Nyföretagare 2019
Företagsbesök på Restaurang F & M i Idre
Företagsbesök på Byggevallens elservice
De vanligaste frågorna om stödåtgärderna


//Frida Torsein