Rekryteringsbehov i Älvdalen?


Idag har jag haft besök av Arbetsförmedlingen i Mora.
Ett mycket givande möte med Maria Kettis Edoff och Stefan Sjöberg som arbetar med att inventera behovet av nyrekryteringar i vår kommun.
De vill ge service till företag som behöver ny personal och försöker att hitta personer som har rätt kompetens utifrån företagens behov.
Maria och Stefan kommer troligtvis vara med på Företagsmässan i Älvdalen 13-14 maj och hoppas att de skall kunna hjälpa företag och arbetssökande att "hitta varandra" där.
De kommer även att besöka företag under våren och erbjuda deras tjänster - även du kanske får ett besök!

Är du företagare? Behöver Du nya medarbetare?
Kontakta mig eller Maria på maria.kettis-edoff@arbetsformedlingen.se
Du kan även hitta mer info på http://www.arbetsformedlingen.se/

//Karin Hellström