Besök av moderata riksdagsmän

Måndag den 16 maj gästades Älvdalens kommun av två moderata riksdagsmän från Dalabänken. Det var Ulf Berg och Karl-Oscar Bohlin som inbjudits för att stifta närmare bekantskap med "Älvdalens diamant" porfyren.
Under dagen besöktes Porfyrgården, Porfyr- och Hagströmmuseet och Porfyrsliperiet i Västäng.

Syftet med besöket var att förutom lära känna mer om porfyrtillverkning förr och nu,  också att hjälpa kommunen att lyfta fram porfyren och porfyranläggningarna i nationella och internationella sammanhang.

Med under besöket var Sven-Olov Åsberg, Frida Werf och Nils-Åke Norman.
Ingegerd Sundkvist guidade.

Besöket avslutades vid stentavlan utanför näringslivskontoret. Fr vänster Karl-Oscar Bohlin, Ulf Berg, Bosse Åsberg och Frida Werf.
Foto: Ingegerd Sundkvist.

/ Ingegerd Sundkvist