Flytta till Dalarna!

Idag träffade jag Helen Persson Grafman och hennes två kollegor från Region Dalarna och projektet Flytta till Dalarna. Projektet har varit igång sedan 2005 och har lett till en hel del inflyttningar till Dalarna - både från Sverige och från andra delar av världen.
Man jobbar mycket med att skapa goda relationer mellan personer som vill flytta hit och kommuner, myndigheter och organisationer som bland annat Arbetsförmedlingen, rekryteringsprojekt och mäklare.
Älvdalen är en del av projektet och vi kommer nu att lägga lite extra "krut" på att hitta personer som vill flytta till vår kommun!
Läs mer om projektet på:
http://www.dalarna.se/templates/dalarna/StartPageOther____441.aspx?epslanguage=SV

//Karin Hellström