Personal på näringslivskontoret - Carin Nises

Carin arbetar som projektledare inom ett internationellt EU-projekt som heter Winnet 8.  Projektet finns i 8 länder i Europa och Älvdalens kommun är leadpart. De länder som är med är Sverige, Polen, Finland, Italien, Storbritannien, Portugal, Bulgarien och Grekland. Syftet med detta projekt är att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden, få en mer jämställd arbetsmarknad, att få in mer kvinnor i mansdominerande branscher samt att få fram fler kvinnliga företagare. De påverkar policyn och politiken inom EU gällande dessa frågor. Länderna byter idéer och goda exempel med varandra för att lära av tidigare erfarenheter och för att få arbetsmarknaden att se annorlunda ut i framtiden.

Läs mer på: http://www.winnet8.eu/
Eller hör av er till Carin: carin.nises@alvdalen.se

/Anna Norin