Grattis W7!

I förra veckan fick W7 Dalarna klartecken att de får fortsätta med projektet 2012-2014 - stort grattis!
Mycket arbete är nedlagt på att skriva ansökan och att se hur projektet kan utvecklas utifrån de behov som finns i vårt område idag. Karin Eriksson, Camilla Hillbom m fl har lagt ner mycket tid och kraft för att kunna hitta nya vägar att gå.
Hur fortsättningen ser ut kommer Karin Eriksson, projektledare för W7 Dalarna, att presentera under sensommaren/hösten.
Vi på näringslivskontoret i Älvdalen är jätteglada att W7 blir kvar och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Vill Du läsa mer om W7?
Besök hemsidan http://www.w7dalarna.se/
//Karin Hellström