Frukostmöte i Älvdalen den 31 augusti


Det är mycket frukostmöten på gång just nu!
Särna den 30/8, Älvdalen den 31/8, Idre den 19/9 och Grövelsjön den 4/10.
Jag ser fram emot dessa möten då företagare, föreningar, projekt, organisationer, tjänstemän, politiker och andra intresserade träffas och har möjlighet att diskutera frågor som gäller företagande och framtiden för vår kommun!
På onsdag i Älvdalen får vi bland annat träffa nya företagare i Älvdalen; Backlunds Skor har ju fått en ny ägare genom ett generationsskifte/övertag. Evertsbergs Bygdegård har nya entreprenörer som arbetar med att utveckla sin verksamhet i samverkan med Vasaloppet. Bilverkstan 195 AB har "tagit över" verkstaden på Servicemakarn. Styrelsen för iCell kommer för att  berätta om den nya etableringen i Märbäck.
Vi får även besök av Sommarlovsentreprenörerna som drev Porfyrcafét i Västäng under sommaren.
Många duktiga entreprenörer i olika branscher.

Övriga programmet ser ut enligt följande:
- Vad händer på Hälsoveckan? Kort presentation
- Nya  företagare presenterar sig; Backlunds Skor, Dalgatan 118/ Bergsgården i Evertsberg, Bilverkstan 195 AB, Kompetenza friskvård mfl.
- Nyinflyttad i Älvdalen - hur känns det?
- Forum Älvdalen - delar av gruppen presentation
- Maria Rydqvist, ambassadör för Älvdalen
- Sommarlovsentreprenörer från Porfyrcafét presenterar sig
- Mora IK - samverkan för ungdomar i vår kommun
- Non Stop Business - W7 arrangerar event i höst
- Höstens aktiviteter i kommunen; Idrekonferensen, After work, Dalalyft mm.
- iCell - presentation av nyetableringen i Märbäck.
Information om möjligheter att teckna aktier i kommande nyemission.
Resevation för förändringar i programmet.

Företagarna i Älvdalen och näringslivskontoret hälsar alla välkomna!
Vill Du presentera Dig och Ditt företag på ett frukostmöte? Kontakta mig.

För information om övriga frukostmöten - läs mer på http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/Puffar/Invigning-av-Himmelfjall/

//Karin Hellström