Jobbnätverket - en möjlighet för Dig att hitta rätt personal


Idag har jag träffat Jessica Åkerblom som jobbar med ett samverkanprojekt mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Syftet med hennes arbete är att se över rekryteringsbehovet och utbildningsbehovet bland företag i våra kommuner.
Vi vet att det är många som är på gång att gå i pension och att vi behöver hitta nya medarbetare både inom kommunal verksamhet och ute bland företag.
Vad skall jag och Jessica göra, undrar ni kanske.
Vi skall försöka få kontakt med Dig som driver företag och se hur det ser ut i Ditt företag. Vad behöver Du/Ni för kompetens nu? Hur tror Du/Ni att det kommer se ut i framtiden?
Det finns möjligheter för Er att få utbildning. Det finns möjligheter till lärlingsplatser.
Hör av Dig till mig eller till Jessica Åkerblom så hjälper vi Dig.

Karin Hellström karin.hellstrom@alvdalen.se
Jessica Åkerblom jessica.akerblom@mora.se

Du kan även använda jobbnätverkets Facebooksida om Du behöver annonsera och söka efter personal.
Mejla Dina önskemål till Jessica eller till mig så hjälper vi Dig att lägga ut annonsen!http://www.facebook.com/jobbnatverket

Lä gärna mer om Jobbnätverket på:
http://www.mora.se/Naringsliv--arbete/Service-till-naringslivet/Kompetensforsorjning/

//Karin Hellström