Möte med Företagarna i Älvdalen

Företagarna i Älvdalen (både södra och norra delen representerade) och Acudira diskuterar planeringen inför Idrekonferensen 2011
Igår kväll hade Företagarna i Älvdalen möte och jag var inbjuden från näringslivskontoret att sitta med på en del mötet. Det är jättebra att få ta del av Företagarnas frågor och diskutera hur vi på näringlivskontoret kan hjälpa till.
På mötet fanns både representanter från Företagarna i norra och södra delen av kommunen.
Igår var det Idrekonferensen som var den stora frågan och Acudira var på plats och presenterade sina tankar kring konferensen som skall "gå av stapeln" den 18-19 november.
Vi samarbetar nu för att få fram ett spännande program som lockar många företagare att komma. Från kommunens del kommer politiker och tjänstemän att närvara för att öppna upp för diskussioner och svara på frågor.
Det är ett jättebra forum för att komma närmare varandra och förstå de "olika världar" som företagare och den kommunala verksamheten är.
För att få ett så bra program sdom möjligt efterlyser Företagarna dina tankar och idéer kring Idrekonferensen - vad skulle du vilja att vi tog upp för frågor på Idrekonferensen?
Hör av dig till mig på karin.hellstrom@alvdalen.se så skickar jag det vidare till Företagarna i Älvdalen!
Mer info och möjligheter till att anmäla sig kommer snart.


//Karin Hellström